Executive committee of SSN Chitwan branch

(SSN-CB)

Designation

Details
Photo
President

 Dr. Binaya Thakur
binaythakur@hotmail.com

Vice President

Dr.Sujit Kumar
Drsujit1755@gmail.com

 
Secretary

Dr.Nirmal Lamichane
nlamichane@hotmail.com

 
Treasurer

Dr.Abhishek Bhattarai
abhishekbhattarai@gmail.com

 
Joint Secretary
Dr.Ashis Pun
Ashis-pun@hotmail.com
 
Joint Treasurer
Dr.Suresh K Pradhan
 
Members

Dr.KG Shrestha
drskris@mail.ru

 
Members
Dr.Mukti Devkota
muktidev@hotmail.com
 
Members
Dr.pragyan Khwuaju
Pragyan-kh@hotmail.com
 
Members
Dr.Sudeep Raj Kc
sudeepkc@gmail.com
 
Members
Dr.Rabindra Kc
rabindra9808320653@gmail.com
 

Advisors

Dr.BKT Lete
 
 
Dr.Bhaktaman Shresthas

 

 

 

bhaktaman@hotmail.com

 
 
Dr.Shyam Ku Shrestha

 

 

 

snshrestha@gmail.com

 
 
Kishor Tamrakar
kishorktamrakar@gmail.com
 
 
Ishwor Chandra Ghimire
drishworchandra@gmail.com
 
 
Dr.BN Patowag
 
 
Dr.Harish Neuapane
 
 
Dr.Mahesh Khakurel
 
 
Dr.Prakash Jung Rayamajhi